Tip Onay Hizmetleri

Lastik tekerlekli Herhangi bir motorlu aracın, römorkun, motosiklet veya mopedin ve traktörün yada gerektiğinde iş makinasının trafiğe tescili aşamasında gerekli olan Uygunluk Belgesinin düzenlenebilmesi için söz konusu araç tipinin “Araç Tip Onayı Belgesine” sahip yada muaf olması gerekmektedir.

Tip onayı, MARTOY “Motorlu Araçlar ve Römorkları”, MOTOY “İki veya Üç Tekerlekli Araçlar”,TORTOY “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri” .Araç İmal Tadil Yönetmeliği “AİTM” kapsamında ; araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı ayrı teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Yaklaşım Direktifleri’nden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 29. maddesi uyarınca, yapım safhasında, araçların tip onayı yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin yayımlanmasında ülkemizde ONAY KURULUŞU olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

Onay kuruluşunun yetkilendirdiği test kuruluşları (TSE, TAMTEST yada bazı üniversiteler ve yurt içi yurt dışı temsilciliği olan özel kuruluşlar) tarafından yapılacak testlere ve düzenlenecek raporlara istinaden onaylanmış tipin ( TİP ONAY ) belgesi çıkarılır.

Muafiyet ve/veya  diğer

DETAY BİLGİLENDİRME İÇİN         tiponay.com         sitemizi ziyaret ediniz