Garanti Belgesi

İmalatçı,  veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde bulunan yönetmelikte sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Yönetmeliğin hükümlerine uygun hazırlanacak olan garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini sağlamak satıcı, bayii, acente ya da temsilciliklerin sorumluluğundadır.

Garanti belgesinin geçerlilik süresi; “ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren en az iki yıldır” olacak şekilde yönetmeliğin ek listesindeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.