SSHYB Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın ünvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır. Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin bitmesine 1 ay kala yapılması gereklidir.

Ürünün satışından sonra yasal şartlarda ve garanti süresi içerisinde ürüne yeterli servis ve yedek parça desteği verilebileceğini kanıtlayan belgedir. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin garanti belgesi gerektiren ürünler için garanti belgesi başvurusunda bulundurulması zorunlu gerek şart alt belgedir.

Bu belge için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE tarafından kaydının yapılması gerekir.

Ürününüz için kurulması gereken servis sayısı 1 adet ile 60 adet arasında olabilir.