ADR (Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)

Tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan yönergedir. ADR taşımacılıkta yer alan gönderen, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, ambalajlayan ve/veya taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirleyen yönergedir. Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu tarafından 1957’de imzalanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.

ADR standartlarının yürürlüğe girişi 2010’dan bu yana süren ertelemelerin nihayetinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Gerekli düzenlemeler 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk ve çalışma koşullarını belirlemektir.

ADR yönetmeliği için mevzuat bölümümüzü ziyaret ediniz

Pek yakında Atılım Mühendislik & Eksan Kardeşler ortaklığı ile Çerkezköy’de açılacak test merkezimizde hizmet verilecektir.

Bilgi için lütfen arayınız.